Select your language

LIFE-Projekt „Grünlandentwicklung zum Schutz gefährdeter Wiesenvögel im EU-Vogelschutzgebiete Unterer Niederrhein”
Ministerium fü Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen
European Commission - Environment - LIFE Programme
Natura 2000 network - Environment - European Commission

Weidevogels

Black-tailed Godwit (Foto: D.Doer)

Black-tailed Godwit in the Düffel (Foto: D. Cerff)Weidevogels zijn vogels die, zoals de naam al zegt, afhankelijk zijn van grasland. Ze hebben grasland nodig om te broeden en voor het opgroeien Common Snipe (Foto: R. Schmitz)van de jongen. In herfst en winter pleisteren ze in grasland. Het begrip weidevogels omvat dus niet een groep verwante soorten, maar ze hebben hetzelfde leefgebied, namelijk grasland.

Weidevogels kunnen we onderverdelen in drie groepen:

1. Soorten die permanent het grasland gebruiken

2. Soorten die het grasland in de broedtijd gebruiken om voedsel te zoeken, maar buiten het grasland broeden.

3. Soorten die het grasland gebruiken om in de winter en op doortrek voedsel te zoeken.

Als deel van het Vogelrichtlijngebied “Unterer Niederrhein” hoort de Duffelt met haar grasland tot de belangrijkste gebieden voor weidevogels aan de Niederrhein. De achteruitgang van de weidevogels betekent een grote verantwoordelijkheid voor de deelstaat Nordrhein-Westfalen. Het LIFE-project werd gestart om de laatste populaties te behouden, de achteruitgang te stoppen en waar mogelijk uit te breiden. De deelstaat Nordrhein-Westfalen neemt zijn verantwoordelijkheid en ondersteunt het project. De EU financiert een flink deel uit het LIFE-Natuur programma voor het behoud van europees belangrijke soorten binnen het netwerk van Natura 2000-gebieden.

Northern Lapwing female with her chicks (Foto: Thorsten Krüger)

Belangrijke doelsoorten van dit LIFE-project, zoals grutto, tureluur, watersnip, wulp en ook kwartelkoning, kievit, graspieper, veldleeuwerik en gele kwikstaart, worden sterk getroffen door veranderingen in de landbouw.

Dit weidevogelproject zal de negatieve ontwikkeling tegengaan, zodat wij ook in de toekomst de blinkend rode poten van de tureluur kunnen bewonderen, de snerpende roep van de kwartelkoning horen en de door de hooilanden stappende grutto’s weer vaker zien.

Liebe Besucher,
wir möchten Sie darüber informieren, dass wir auf dieser Homepage Cookies einsetzen, die für deren Funktion essenziell sind und daher nicht deaktiviert werden können.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Essenzielle Cookies
Mehr Weniger Informationen