Select your language

LIFE-Projekt „Grünlandentwicklung zum Schutz gefährdeter Wiesenvögel im EU-Vogelschutzgebiete Unterer Niederrhein”
Ministerium fü Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen
European Commission - Environment - LIFE Programme
Natura 2000 network - Environment - European Commission

Maatregelen

Blossomy grassland in the Düffel (Foto: D. Doer)Voor een betere bescherming van de bedreigde weidevogels in de Duffelt zijn in het LIFE-project verschillende maatregelen gepland. Zo wordt het  Swamped grassland in spring (Foto: D. Doer)aangekochte grasland onder bepaalde gebruiksvoorwaarden weer verpacht aan lokale agrariers om er voor te zorgen dat zij het weidevogelvriendelijk beheren. Bij het pakket van beheermaatregelen horen een periode van rust van half maart tot half juni en een verbod op bestrijdingsmiddelen, gier en kunstmest. Bij dit extensieve gebruik zullen de plantenwereld en de structuur van het grasland zich gunstig ontwikkelen  voor de weidevogels.

Water is een doorslaggevende factor bij het behoud van weidevogels. Om de percelen in het vroege voorjaar nat te houden, is tijdelijke opstuwing met regelbare stuwen gepland en waar nodig ook water oppompen met windmolens. Verder moeten de percelen meer laagtes hebben, zoals vroeger typisch was voor rivierdalen. Daarom worden laagtes aangelegd, die een deel van het water volstaan met water. Ook bestaande wateren zullen voor weidevogels verbeterd worden.

Naast de genoemde maatregelen, die gericht zijn op verbetering van het leefgebied van de weidevogels op de percelen, zijn ook andere leefgebiedgerichte ingrepen gepland. Weidevogels houden van een open landschap. Daarom zullen in de belangrijkste gebieden  de heggen deels verwijderd worden.

Liebe Besucher,
wir möchten Sie darüber informieren, dass wir auf dieser Homepage Cookies einsetzen, die für deren Funktion essenziell sind und daher nicht deaktiviert werden können.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Essenzielle Cookies
Mehr Weniger Informationen