Select your language

LIFE-Projekt „Grünlandentwicklung zum Schutz gefährdeter Wiesenvögel im EU-Vogelschutzgebiete Unterer Niederrhein”
Ministerium fü Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen
European Commission - Environment - LIFE Programme
Natura 2000 network - Environment - European Commission

Projectpartners

Logo der NABU-Naturschutzstation Niederrhein e.V.Het NABU-Naturschutzstation Niederrhein is een van de 40 biologische stations in Nordrhein-Westfalen. De belangrijkste activiteiten zijn het beheer van beschermde gebieden, opstellen en actualiseren van beheerplannen, uitvoering van regionale en bovenregionale natuurontwikkelingsprojecten en milieueducatie. Het natuurbeheer is gebaseerd op langjarige kennis van de gebieden en gegevens uit voortdurende monitoring. Natuurdoelen worden in overleg met de verantwoordelijke overheden en in dialoog met de grondgebruikers gerealiseerd. Het  NABU-Naturschutzstation communiceert regelmatig over haar activiteiten in besprekingen met grondgebruikers en overheden, bij bijeenkomsten of via wijd verspreide persberichten  voor het brede publiek. Daarnaast zijn er openbare activiteiten met presentaties of excursies en artikelen in het tijdschrift van de NABU-afdeling in de Kreis. Het tijdschrift heet „Naturschutz im Kreis Kleve“, kortweg NiKK. De website van het NABU-Naturschutzstation Niederrhein www.nabu-naturschutzstation.de is een belangrijk platform voor het verspreiden van actuele en gedetailleerde informatie.

Het NABU-Naturschutzstation Niederrhein beheert vijf belangrijke natuurreservaten binnen het Vogelrichtlijngebied Unterer Niederrhein. Het station heeft ruime ervaring met de coördinatie van nationale en internationale projecten. Zo werd het door de Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) gesteunde Project „Lebendiger Rhein - Fluss der tausend Inseln“ gecoordineerd.  Twee door LIFE gesteunde projecten zijn ook gericht op de natuur van de Rijn: „Fluss und Aue Emmericher Ward“ en „Rhein-Nebenrinne Bislich-Vahnum“. Naast deze projecten wordt ook Schutz der Uferschnepfe in de Hetter gesteund door LIFE+ Natuur. Dan zijn er nog andere projecten, die zich bevinden op het gebied van milieueducatie, bos beleven of grensoverschrijdende natuurbescherming en door verschillende sponsoren gesteund worden.

Liebe Besucher,
wir möchten Sie darüber informieren, dass wir auf dieser Homepage Cookies einsetzen, die für deren Funktion essenziell sind und daher nicht deaktiviert werden können.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Essenzielle Cookies
Mehr Weniger Informationen