Select your language

LIFE-Projekt „Grünlandentwicklung zum Schutz gefährdeter Wiesenvögel im EU-Vogelschutzgebiete Unterer Niederrhein”
Ministerium fü Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen
European Commission - Environment - LIFE Programme
Natura 2000 network - Environment - European Commission

Project

Landende Uferschnepfe auf Zaunpfahl in der Düffel (Foto: D. Doer)Großer Brachvogel auf Schlammfläche (Foto: R. Schmitz)Blütenreiche Naturschutzfläche im Teilgebiet Kleyen in der Düffel (Foto: D. Doer)Besprechung zum Homepage-Layout (Foto: M. Fiebrich)

Het door de Europese Unie en de deelstaat Nordrhein-Westfalen ondersteunde project „Grasland voor weidevogels” loopt van september 2012 tot 2025. Doel is verbetering van het leefgebied voor bedreigde weidevogels in het Vogelrichtlijngebied “Unterer Niederrhein”. Dit zal gerealiseerd worden in enkele aaneengesloten complexen van percelen binnen de kerngebieden voor weidevogels in de Duffelt. De inhoudelijke basis hiervoor is het beheerplan voor het Vogelrichtlijngebied.

Succesvolle weidevogelbescherming lukt in de praktijk het beste op extensief gebruikt vochtig grasland. Voor een gemakkelijke uitvoering van de noodzakelijke maatregelen is het van belang om de percelen in eigendom te hebben. Voor de weidevogels is het cruciaal dat het grasland in het voorjaar zo lang mogelijk nat blijft. Alleen dan gaan de grutto’s en tureluurs daar broeden. Daarom zal in het project ongeveer 200 hectare landbouwgrond – grotendeels grasland – gekocht worden en weer verpacht aan lokale boeren. Op grond van onafhankelijke adviezen zullen verschillende maatregelen voor het verbeteren van de waterhuishouding doorgevoerd worden, zoals tijdelijke en regelbare opstuwing van sloten en het aanleggen van natte laagtes.

In het project zal voor de bescherming van de vogels van vochtig grasland samengewerkt worden met de boeren in de Duffelt. Daarom vormt communicatie met lokale grondgebruikers een aanzienlijk deel van het project. In de loop van het project zal  samenwerking aangeboden worden. De voorlichting zal naast deze website bestaan uit flyers en brochures, een film en uitkijkpunten in het veld.

Het project wordt door het LIFE-Natuur programma van de Europese Unie en het Ministerie voor Milieu, Landbouw, Natuur en Consumenten van de deelstaat Nordrhein-Westfalen ondersteund.

Liebe Besucher,
wir möchten Sie darüber informieren, dass wir auf dieser Homepage Cookies einsetzen, die für deren Funktion essenziell sind und daher nicht deaktiviert werden können.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Essenzielle Cookies
Mehr Weniger Informationen