Select your language

LIFE-Projekt „Grünlandentwicklung zum Schutz gefährdeter Wiesenvögel im EU-Vogelschutzgebiete Unterer Niederrhein”
Ministerium fü Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen
European Commission - Environment - LIFE Programme
Natura 2000 network - Environment - European Commission

Het Vogelrichtlijngebied „Unterer Niederrhein“ is een van de belangrijkste gebieden voor weidevogels in Nordrhein-Westfalen. Tureluur, grutto en wulp hebben hier hun laatste bolwerken. In het vochtige grasland vinden weidevogels voedsel en veilige broedplaatsen. Maar het beheer van deze gebieden is onvoldoende. Grasland wordt ontwaterd of veranderd in maisakker. Daardoor gaan vele weidevogels in aantal achteruit.

Uferschnepfe, Foto: Hans Glader

Het LIFE-Project „Grasland voor weidevogels“ zal bijdragen aan behoud en uitbreiding van de laatste populaties weidevogels aan de Niederrhein. De deelstaat Nordrhein-Westfalen is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid voor de bescherming van bedreigde soorten en draagt daarom bij aan het project. De EU draagt bij met geld uit het LIFE-Natuur programma voor het behoud van soorten van europees belang in het netwerk van Natura 2000-gebieden.

Liebe Besucher,
wir möchten Sie darüber informieren, dass wir auf dieser Homepage Cookies einsetzen, die für deren Funktion essenziell sind und daher nicht deaktiviert werden können.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Essenzielle Cookies
Mehr Weniger Informationen