Select your language

LIFE-Projekt „Grünlandentwicklung zum Schutz gefährdeter Wiesenvögel im EU-Vogelschutzgebiete Unterer Niederrhein”
Ministerium fü Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen
European Commission - Environment - LIFE Programme
Natura 2000 network - Environment - European Commission

LIFE+ Natuur

Logo LIFELogo Natura 2000LIFE+ Natuur is het programma van de Europese Unie voor financiële ondersteuning van het netwerk van Natura 2000-gebieden. Daaruit worden in Europa projecten gesteund, die gericht zijn op de ontwikkeling van leefgebied en de verbetering van de staat van instandhouding van zeldzame en bedreigde soorten en andere soorten die bescherming nodig hebben. LIFE is een Franse afkorting en staat voor L’Instrument Financier pour l’Environnement.

Andere belangrijke LIFE-Projecten voor de bescherming van weidevogels:

www.wiesenvoegel-life.de

Dit LIFE-project in Nedersaksen met een budget van  22,3 miljoen euro startte in 2011 en zal negen jaar duren. Het is het tot nu toe grootste LIFE+ Natuurproject in Duitsland. Het doel is de veiligstellen van kerngebieden voor weidevogels in heel Nedersaksen, de voor weidevogels belangrijkste Duitse deelstaat. Daar broedt een groot deel van de Duitse populaties van grutto, kievit, wulp, tureluur, watersnip en kwartelkoning. Met dit LIFE-Projekt neemt de deelstaat Nedersaksen prima zijn verantwoording voor het behoud van deze weidevogels.

www.life-uferschnepfe.de

Een project voor de bescherming van grutto’s en andere weidevogels in de Hetter, een gebied binnen het Vogelrichtijngebied “Unterer Niederrhein” in Nordrhein-Westfalen. Het doel is om het de populatie broedende grutto’s te behouden door aankoop van grasland, extensief gebruik van de percelen en de periodieke vernatting van het grasland met regelbare stuwen. Het project laat sinds het begin in 2009 een lichte stijging zien van de bedreigde weidevogels. Het project van 1,9 miljoen eindigt in juni 2014.

www.biologische-station-st.de/bsst/startseite/life-projekt/life-projekt.html

Van 2001 tot 2007 heeft het Biologisch Station Kreis Steinfurt in het LIFE-Projekt  "Herstel van het Vogelrichtlijngebied Düsterdieker Niederung" omvangrijke inrichtingsmaatregelen uitgevoerd. Het doel was verbetering van de leefgebieden van bedreigde weidevogels, vooral voor grutto en wulp.  Een tweede doel was ontwikkeling van laagveen- en hoogveenvegetaties. Het gaat om de natuurreservaten Düsterdieker Niederung, Recker Moor und Mettinger Moor in Nordrhein-Westfalen.

Liebe Besucher,
wir möchten Sie darüber informieren, dass wir auf dieser Homepage Cookies einsetzen, die für deren Funktion essenziell sind und daher nicht deaktiviert werden können.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Essenzielle Cookies
Mehr Weniger Informationen