Afdrukken

Ondersteuning

Logo LIFELogo Natura 2000

Voor de uitvoering van het project staat voor de periode 1 september 2012 tot 2025 een bedrag ter beschikking van in totaal 12,3 miljoen euro. Het grootste deel daarvan is bedoeld voor de aankoop van percelen. Daarnaast is er geld voor de voorbereiding en uitvoering van werken, advisering en voorlichting. Een groot deel daarvan wordt aanbesteed. Het geld wordt vooral in de streek uitgegeven en komt daarmee ten goede aan bedrijven in de omgeving van het Vogelrichtlijngebied. Met het project worden twee arbeidsplaatsen bij de uitvoerder van het project gefinancierd. 

Het programmma LIFE+ Natuur van de EU (50 Prozent), de deelstaat Nordrhein-Westfalen (49,65 Prozent), de Stichting voor Natuur en Heimat in de Gelderse Poort en de uitvoerder NABU-Naturschutzstation Niederrhein financieren het project.