Afdrukken

Het Vogelrichtlijngebied „Unterer Niederrhein“ is een van de belangrijkste gebieden voor weidevogels in Nordrhein-Westfalen. Tureluur, grutto en wulp hebben hier hun laatste bolwerken. In het vochtige grasland vinden weidevogels voedsel en veilige broedplaatsen. Maar het beheer van deze gebieden is onvoldoende. Grasland wordt ontwaterd of veranderd in maisakker. Daardoor gaan vele weidevogels in aantal achteruit.

Uferschnepfe, Foto: Hans Glader

Het LIFE-Project „Grasland voor weidevogels“ zal bijdragen aan behoud en uitbreiding van de laatste populaties weidevogels aan de Niederrhein. De deelstaat Nordrhein-Westfalen is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid voor de bescherming van bedreigde soorten en draagt daarom bij aan het project. De EU draagt bij met geld uit het LIFE-Natuur programma voor het behoud van soorten van europees belang in het netwerk van Natura 2000-gebieden.